Аккорды песни Авторские песни — Чимитов — СЭЛЭНГЫН ЭРЬЕДЭ

Авторские песни — Чимитов — СЭЛЭНГЫН ЭРЬЕДЭ аккорды

Am Dm
Ааяма нажарай
G C E
Айлшалнан ханада,
Am Dm
Аажа мхан Сэлэнгын
E Am
Аглагхан эрье дээр
Am Dm
Уринаар хоюулаа
G C E
Уулзажа золгоноор,
Am Dm
Биш шамдаа дурлашооб,
E Am
Шим намдаа дурлашоош.

Дабталга:
Am Dm
Залгаа ехэ Сэлэнгын
G C E
Захяа иимэ байгаа гу?
Am Dm
Биш шамдаа дурлашооб,
E Am
Шим намдаа дурлашоош.

Am Dm
Шуургата убэлэй
G C E
Шуухиржа байхада,
Am Dm
Сэлэнгын мульнэнэй
E Am
Сэгээрэн сайхада,
Am Dm
Сээжэдэм гунигай
G C E
Сээлтэхэ уедэ
Am Dm
Биш шамнаа холодооб,
E Am
Шим намнаа холодоош.

Дабталта:

Am Dm
Залгаа ехэ Сэлэнгын
G C E
Захяа иимэ байгаа гу?
Am Dm
Биш шамдаа дурлашооб,
E Am
Шим намдаа дурлашоош.

Am Dm
Яанан саг тургэн бэ?
G C E
Яаранаар унгэрлэй.
Am Dm
Дуулимхан хабарнай
E Am
Дууланаар ерэлэй.
Am Dm
Эрьежэ Сэлэнгын
G C E
Эрьедэ ошоноб.
Am Dm
Биш шамай унинэй
E Am
Шим намай яанабши?

Дабталга.

Am Dm
Залгаа ехэ Сэлэнгын
G C E
Захяа иимэ байгаа гу?
Am Dm
Биш шамай унинэй
E Am
Шим намай яанабши?

Мы собрали все известные песни исполнителя Авторские песни, аккорды песни Авторские песни — Чимитов — СЭЛЭНГЫН ЭРЬЕДЭ текст песни и разбор.
Оцените статью
Добавить комментарий