Аккорды песни Beatles — From Me To You

Beatles — From Me To You аккорды

e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|——————————-|——————————-|
G|——————————-|——————————-|
D|——————————-|——————————-|
A|——————————-|——————————-|
E|——————————-|——————————-|
Da da

C Am
e|0—— 0—0— 0—0— 0——|0—— 0—0— 0—0— 0——|
B|1——-1—1—1—1—1——|1——-1—1—1—1—1——|
G|0——-0—0—0—0—0——|2——-2—2—2—2—2——|
D|2——-2—2—2—2—2——|2——-2—2—2—2—2——|
A|3——-3—3—3—3—3——|0——-0—0—0—0—0——|
E|——————————-|——————————-|
Da da da da da da Da da
e|——- ——- ——- ——-|——- 5—5— ——- 5——|
B|———8—8————8——|———5—5————5——|
G|———9—9————9——|———5—5————5——|
D|——-10—10———-10——|———7—7————7——|
A|——-10—10———-10——|———7—7————7——|
E|———8—8————8——|———5—5————5——|

C Am
e|0—— 0—0— ——- 0——|0—— 0—0— 0—0— 0——|
B|1——-1—1————1——|1——-1—1—1—1—1——|
G|0——-0—0————0——|2——-2—2—2—2—2——|
D|2——-2—2————2——|2——-2—2—2—2—2——|
A|3——-3—3————3——|0——-0—0—0—0—0——|
E|——————————-|——————————-|
Da da da da da da If there’s
e|——- ——- ——- ——-|——- 5—5— ——- 5——|
B|———8—8————8——|———5—5————5——|
G|———9—9————9——|———5—5————5——|
D|——-10—10———-10——|———7—7————7——|
A|——-10—10———-10——|———7—7————7——|
E|———8—8————8——|———5—5————5——|

C Am
e|0—— 0—0— 0—0— 0——|0—— 0—0— 0—0— 0——|
B|1——-1—1—1—1—1——|1——-1—1—1—1—1——|
G|0——-0—0—0—0—0——|2——-2—2—2—2—2——|
D|2——-2—2—2—2—2——|2——-2—2—2—2—2——|
A|3——-3—3—3—3—3——|0——-0—0—0—0—0——|
E|——————————-|——————————-|
anything that you want, If there’s
e|——- ——- ——- ——-|——- 5—5— ——- 5——|
B|———8—8————8——|———5—5————5——|
G|———9—9————9——|———5—5————5——|
D|——-10—10———-10——|———7—7————7——|
A|——-10—10———-10——|———7—7————7——|
E|———8—8————8——|———5—5————5——|

C G7
e|3—— 3—3— —-3— 3——|3—— 3—3— —-3— 3——|
B|5——-5—5——-5—5——|6——-6—6——-6—6——|
G|5——-5—5——-5—5——|4——-4—4——-4—4——|
D|5——-5—5——-5—5——|3——-3—3——-3—3——|
A|3——-3—3——-3—3——|5——-5—5——-5—5——|
E|——————————-|3——-3—3——-3—3——|
anything I can do, just
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- 5——|
B|———8—8————8——|———8—8————8——|
G|———9—9————9——|——-10—10———-10——|
D|——-10—10———-10——|———9—9————9——|
A|——-10—10———-10——|——-10—10———-10——|
E|———8—8————8——|——————————-|

F7 Am
e|1—— 1—1— —-1— 1——|0—— 0—0— ——- 0——|
B|4——-4—4——-4—4——|1——-1—1————1——|
G|2——-2—2——-2—2——|2——-2—2————2——|
D|1——-1—1——-1—1——|2——-2—2————2——|
A|3——-3—3——-3—3——|0——-0—0————0——|
E|1——-1—1——-1—1——|——————————-|
call on me and I’ll send it along with love
e|——- ——- ——- ——-|——- 5—5— ——- 5——|
B|———6—6————6——|———5—5————5——|
G|———8—8————8——|———5—5————5——|
D|———7—7————7——|———7—7————7——|
A|———8—8————8——|———7—7————7——|
E|——————————-|———5—5————5——|

C G C Am
e|0—— 0—0— 3—3— 3—3—|0—— 0—0— 0—— 0——|
B|1——-1—1—0—0—0—0—|1——-1—1—1——-1——|
G|0——-0—0—0—0—0—0—|0——-0—0—2——-2——|
D|2——-2—2—0—0—0—0—|2——-2—2—2——-2——|
A|3——-3—3—2—2—2—2—|3——-3—3—0——-0——|
E|—————-3—3—3—3—|——————————-|
from me to you. I’ve got
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|———8—8————8——|——————————-|
G|———9—9———-10——|——-10—9——————|
D|——-10—10————9——|——————————-|
A|——-10—10———-10——|———8—7——————|
E|———8—8——————|——————————-|

C Am
e|0—— 0—0— 0—0— 0——|0—— 0—0— 0—— 0——|
B|1——-1—1—1—1—1——|1——-1—1—1——-1——|
G|0——-0—0—0—0—0——|2——-2—2—2——-2——|
D|2——-2—2—2—2—2——|2——-2—2—2——-2——|
A|3——-3—3—3—3—3——|0——-0—0—0——-0——|
E|——————————-|——————————-|
everything that you want, Like a
e|——- ——- ——- ——-|——- 5—5— ——- 5——|
B|———8—8————8——|———5—5————5——|
G|———9—9————9——|———5—5————5——|
D|——-10—10———-10——|———7—7————7——|
A|——-10—10———-10——|———7—7————7——|
E|———8—8————8——|———5—5————5——|

C G7
e|3—— 3—3— 3—3— 3——|3—— 3—3— 3—3— 3——|
B|5——-5—5—5—5—5——|6——-6—6—6—6—6——|
G|5——-5—5—5—5—5——|4——-4—4—4—4—4——|
D|5——-5—5—5—5—5——|3——-3—3—3—3—3——|
A|3——-3—3—3—3—3——|5——-5—5—5—5—5——|
E|——————————-|3——-3—3—3—3—3——|
heart that’s oh, so true. Just
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|———8—8————8——|———8—8————8——|
G|———9—9————9——|——-10—10———-10——|
D|——-10—10———-10——|———9—9————9——|
A|——-10—10———-10——|——-10—10———-10——|
E|———8—8————8——|——————————-|

F7 Am
e|1—— 1—1— 1—1— 1——|0—— 0—0— 0—0— 0——|
B|4——-4—4—4—4—4——|1——-1—1—1—1—1——|
G|2——-2—2—2—2—2——|2——-2—2—2—2—2——|
D|1——-1—1—1—1—1——|2——-2—2—2—2—2——|
A|3——-3—3—3—3—3——|0——-0—0—0—0—0——|
E|1——-1—1—1—1—1——|——————————-|
call on me and I’ll send it along with love
e|——- ——- ——- ——-|——- 5—5— ——- 5——|
B|———6—6————6——|———5—5————5——|
G|———8—8————8——|———5—5————5——|
D|———7—7————7——|———7—7————7——|
A|———8—8————8——|———7—7————7——|
E|——————————-|———5—5————5——|

C G C C7
e|0—— 0—0— 3—3— 3—3—|0—— 0—0— 0—0— 0——|
B|1——-1—1—0—0—0—0—|1——-1—1—1—1—1——|
G|0——-0—0—0—0—0—0—|0——-0—0—3—3—3——|
D|2——-2—2—0—0—0—0—|2——-2—2—2—2—2——|
A|3——-3—3—2—2—2—2—|3——-3—3—3—3—3——|
E|—————-3—3—3—3—|——————————-|
from me to you. I got
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|———8—8————8——|———8—8——————|
G|———9—9———-10——|———9—9——————|
D|——-10—10————9——|——-10—10——————|
A|——-10—10———-10——|——-10—10——————|
E|———8—8——————|———8—8——————|

Gm C
e|3—— 3—3— 3—3— 3——|3—— 3—3— —-3— 3——|
B|3——-3—3—3—3—3——|5——-5—5——-5—5——|
G|3——-3—3—3—3—3——|5——-5—5——-5—5——|
D|5——-5—5—5—5—5——|5——-5—5——-5—5——|
A|5——-5—5—5—5—5——|3——-3—3——-3—3——|
E|3——-3—3—3—3—3——|——————————-|
arms that long to hold you And

F
e|1—— 1—— 1—— 1——|1—— 1—— 1—1— 1—1—|
B|1——-1——-1——-1——|1——-1——-1—1—1—1—|
G|2——-2——-2——-2——|2——-2——-2—2—2—2—|
D|3——-3——-3——-3——|3——-3——-3—3—3—3—|
A|3——-3——-3——-3——|3——-3——-3—3—3—3—|
E|1——-1——-1——-1——|1——-1——-1—1—1—1—|
keep you by my side. I got
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|——————————-|——————————-|
G|——————————-|——————————-|
D|——————————-|——————————-|
A|——————————-|——————————-|
E|——————————-|————————8—9—|

D7
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|3——-3—3——-3—3—3—|3——-3—3—3—3—3——|
G|5——-5—5——-5—5—5—|5——-5—5—5—5—5——|
D|4——-4—4——-4—4—4—|4——-4—4—4—4—4——|
A|5——-5—5——-5—5—5—|5——-5—5—5—5—5——|
E|——————————-|——————————-|
lips that long to kiss you And
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|———10—10———-10—10-|———10—10———-10——|
G|———11—11———-11—11-|———11—11———-11——|
D|———12—12———-12—12-|———12—12———-12——|
A|———12—12———-12—12-|———12—12———-12——|
E|10——10—10———-10—10-|———10—10———-10——|

G G+5
e|3—— 3—— 3—3— 3——|3—— 3—— 3—3— 3——|
B|3——-3——-3—3—3——|4——-4——-4—4—4——|
G|4——-4——-4—4—4——|4——-4——-4—4—4——|
D|5——-5——-5—5—5——|5——-5——-5—5—5——|
A|——————————-|——————————-|
E|——————————-|——————————-|
keep you sa……tis…..fied, oooooh. If there’s
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|—————-3——3——3—|4—————4——4——4—|
G|—————-4——4——4—|4—————4——4——4—|
D|—————-5——5——5—|5—————5——5——5—|
A|——————————-|——————————-|
E|——————————-|——————————-|

C Am
e|0—— 0—0— 0—0— 0——|0—— 0—0— 0—0— 0——|
B|1——-1—1—1—1—1——|1——-1—1—1—1—1——|
G|0——-0—0—0—0—0——|2——-2—2—2—2—2——|
D|2——-2—2—2—2—2——|2——-2—2—2—2—2——|
A|3——-3—3—3—3—3——|0——-0—0—0—0—0——|
E|——————————-|——————————-|
anything that you want, If there’s
e|——- ——- ——- ——-|——- 5—5— ——- 5——|
B|———8—8————8——|———5—5————5——|
G|———9—9————9——|———5—5————5——|
D|——-10—10———-10——|———7—7————7——|
A|——-10—10———-10——|———7—7————7——|
E|———8—8————8——|———5—5————5——|

C G
e|3—— 3—3— 3—3— 3——|3—— 3—3— —-3— 3——|
B|5——-5—5—5—5—5——|3——-3—3——-3—3——|
G|5——-5—5—5—5—5——|4——-4—4——-4—4——|
D|5——-5—5—5—5—5——|5——-5—5——-5—5——|
A|3——-3—3—3—3—3——|5——-5—5——-5—5——|
E|——————————-|3——-3—3——-3—3——|
anything I can do, just
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|———8—8————8——|———8—8————8——|
G|———9—9————9——|——-10—10———-10——|
D|——-10—10———-10——|———9—9————9——|
A|——-10—10———-10——|——-10—10———-10——|
E|———8—8————8——|——————————-|

F Am
e|1—— 1—1— —-1— 1——|0—— 0—0— ——- 0——|
B|1——-1—1——-1—1——|1——-1—1————1——|
G|2——-2—2——-2—2——|2——-2—2————2——|
D|1——-1—1——-1—1——|2——-2—2————2——|
A|3——-3—3——-3—3——|0——-0—0————0——|
E|1——-1—1——-1—1——|——————————-|
call on me and I’ll send it along with love
e|——- ——- ——- ——-|——- 5—5— ——- 5——|
B|———6—6————6——|———5—5————5——|
G|———8—8————8——|———5—5————5——|
D|———7—7————7——|———7—7————7——|
A|———8—8————8——|———7—7————7——|
E|——————————-|———5—5————5——|

C G C Am
e|0—— 0—0— 3—3— 3—3—|0—— 0—0— 0—— 0——|
B|1——-1—1—0—0—0—0—|1——-1—1—1——-1——|
G|0——-0—0—0—0—0—0—|0——-0—0—2——-2——|
D|2——-2—2—0—0—0—0—|2——-2—2—2——-2——|
A|3——-3—3—2—2—2—2—|3——-3—3—0——-0——|
E|—————-3—3—3—3—|——————————-|
from me to you
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|———8—————-8——|———8—8——————|
G|———9—————10——|———9—9——————|
D|——-10—————-9——|——-10—10——————|
A|——-10—————10——|——-10—10——————|
E|———8———————-|———8—8——————|

e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|——————————-|——————————-|
G|——————————-|——————————-|
D|——————————-|——————————-|
A|——————————-|————————3—5-5H
E|——————————-|——————————-|

C Am
e|0—— 0—0— 0—0— 0——|0—— 0—0— 0—0— 0——|
B|1——-1—1—1—1—1——|1——-1—1—1—1—1——|
G|0——-0—0—0—0—0——|2——-2—2—2—2—2——|
D|2——-2—2—2—2—2——|2——-2—2—2—2—2——|
A|3——-3—3—3—3—3——|0——-0—0—0—0—0——|
E|——————————-|——————————-|
From me
e|——- ——- ——- ——-|——- 5—5— ——- 5——|
B|———8—8————8——|———5—5————5——|
G|———9—9————9——|———5—5————5——|
D|——-10—10———-10——|———7—7————7——|
A|——-10—10———-10——|———7—7————7——|
E|———8—8————8——|———5—5————5——|

e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|——————————-|——————————-|
G|——————————-|——————————-|
D|——————————-|——————————-|
A|7——-5—3-3B5——3B5——|————————3—5-5H
E|——————————-|5——————————|

C G
e|3—— 3—3— 3—3— 3——|3—— 3—3— —-3— 3——|
B|5——-5—5—5—5—5——|3——-3—3——-3—3——|
G|5——-5—5—5—5—5——|4——-4—4——-4—4——|
D|5——-5—5—5—5—5——|5——-5—5——-5—5——|
A|3——-3—3—3—3—3——|5——-5—5——-5—5——|
E|——————————-|3——-3—3——-3—3——|
to you Just
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|———8—8————8——|———8—8————8——|
G|———9—9————9——|——-10—10———-10——|
D|——-10—10———-10——|———9—9————9——|
A|——-10—10———-10——|——-10—10———-10——|
E|———8—8————8——|——————————-|

e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|——————————-|——————————-|
G|——————————-|——————————-|
D|—————5/7——5/7——|5——————————|
A|7——-5—3——————|——————————-|
E|——————————-|——————————-|

F Am
e|1—— 1—1— —-1— 1——|0—— 0—0— 0—0— 0——|
B|1——-1—1——-1—1——|1——-1—1—1—1—1——|
G|2——-2—2——-2—2——|2——-2—2—2—2—2——|
D|1——-1—1——-1—1——|2——-2—2—2—2—2——|
A|3——-3—3——-3—3——|0——-0—0—0—0—0——|
E|1——-1—1——-1—1——|——————————-|
call on me and I’ll send it along with love
e|——- ——- ——- ——-|——- 5—5— ——- 5——|
B|———6—6————6——|———5—5————5——|
G|———8—8————8——|———5—5————5——|
D|———7—7————7——|———7—7————7——|
A|———8—8————8——|———7—7————7——|
E|——————————-|———5—5————5——|

C G C
e|0—— 0—— 3—3— 3——|0—— 0—0— 0—0— 0——|
B|1——-1——-0—0—0——|1——-1—1—1—1—1——|
G|0——-0——-0—0—0——|0——-0—0—0—0—0——|
D|2——-2——-0—0—0——|2——-2—2—2—2—2——|
A|3——-3——-2—2—2——|3——-3—3—3—3—3——|
E|—————-3—3—3——|——————————-|
from me to you I got
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|———8—8——-3—3——|———8—8————8——|
G|———9—9——-4—4——|———9—9————9——|
D|——-10—10——-5—5——|——-10—10———-10——|
A|——-10—10——-5—5——|——-10—10———-10——|
E|———8—8——-3—3——|———8—8————8——|

Gm C
e|3—— 3—3— 3—3— 3——|3—— 3—3— 3—3— 3——|
B|3——-3—3—3—3—3——|5——-5—5—5—5—5——|
G|3——-3—3—3—3—3——|5——-5—5—5—5—5——|
D|5——-5—5—5—5—5——|5——-5—5—5—5—5——|
A|5——-5—5—5—5—5——|3——-3—3—3—3—3——|
E|3——-3—3—3—3—3——|——————————-|
arms that long to hold you And

F
e|1—-1- 1—1— 1—— 1——|1—— 1—1— 1—1— 1——|
B|1—-1—1—1—1——-1——|1——-1—1—1—1—1——|
G|2—-2—2—2—2——-2——|2——-2—2—2—2—2——|
D|3—-3—3—3—3——-3——|3——-3—3—3—3—3——|
A|3—-3—3—3—3——-3——|3——-3—3—3—3—3——|
E|1—-1—1—1—1——-1——|1——-1—1—1—1—1——|
keep you by my side. I got
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|——————————-|——————————-|
G|——————————-|——————————-|
D|——————————-|——————————-|
A|——————————-|——————————-|
E|——————————-|————————8—9—|

D7
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|3——-3—3—3—3—3—3—|3——-3—3—3—3—3——|
G|5——-5—5—5—5—5—5—|5——-5—5—5—5—5——|
D|4——-4—4—4—4—4—4—|4——-4—4—4—4—4——|
A|5——-5—5—5—5—5—5—|5——-5—5—5—5—5——|
E|——————————-|——————————-|
lips that long to kiss you And
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|———10—10———-10—10-|———10—10———-10——|
G|———11—11———-11—11-|———11—11———-11——|
D|———12—12———-12—12-|———12—12———-12——|
A|———12—12———-12—12-|———12—12———-12——|
E|10——10—10———-10—10-|—-10—10—10———-10——|

G G+5
e|3—— 3—— 3—3— 3——|3—— 3—— 3—3— 3——|
B|3——-3——-3—3—3——|4——-4——-4—4—4——|
G|4——-4——-4—4—4——|4——-4——-4—4—4——|
D|5——-5——-5—5—5——|5——-5——-5—5—5——|
A|——————————-|——————————-|
E|——————————-|——————————-|
keep you sa……tis…..fied, oooooh. If there’s
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|—————-3——3——3—|4—————4——4——4—|
G|—————-4——4——4—|4—————4——4——4—|
D|—————-5——5——5—|5—————5——5——5—|
A|——————————-|——————————-|
E|——————————-|——————————-|

C Am
e|0—— 0—0— 0—0— 0——|0—— 0—0— 0—0— 0——|
B|1——-1—1—1—1—1——|1——-1—1—1—1—1——|
G|0——-0—0—0—0—0——|2——-2—2—2—2—2——|
D|2——-2—2—2—2—2——|2——-2—2—2—2—2——|
A|3——-3—3—3—3—3——|0——-0—0—0—0—0——|
E|——————————-|——————————-|
anything that you want, If there’s
e|——- ——- ——- ——-|——- 5—5— ——- 5——|
B|———8—8————8——|———5—5————5——|
G|———9—9————9——|———5—5————5——|
D|——-10—10———-10——|———7—7————7——|
A|——-10—10———-10——|———7—7————7——|
E|———8—8————8——|———5—5————5——|

C G7
e|3—— 3—3— 3—3— 3——|3—— 3—3— 3—3— 3——|
B|5——-5—5—5—5—5——|6——-6—6—6—6—6——|
G|5——-5—5—5—5—5——|4——-4—4—4—4—4——|
D|5——-5—5—5—5—5——|3——-3—3—3—3—3——|
A|3——-3—3—3—3—3——|5——-5—5—5—5—5——|
E|——————————-|3——-3—3—3—3—3——|
anything I can do, just
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|———8—8————8——|———8—8————8——|
G|———9—9————9——|——-10—10———-10——|
D|——-10—10———-10——|———9—9————9——|
A|——-10—10———-10——|——-10—10———-10——|
E|———8—8————8——|——————————-|

F Am
e|1—— 1—1— —-1— 1——|0—— 0—0— —-0— 0——|
B|1——-1—1——-1—1——|1——-1—1——-1—1——|
G|2——-2—2——-2—2——|2——-2—2——-2—2——|
D|1——-1—1——-1—1——|2——-2—2——-2—2——|
A|3——-3—3——-3—3——|0——-0—0——-0—0——|
E|1——-1—1——-1—1——|——————————-|
call on me and I’ll send it along with love
e|——- ——- ——- ——-|——- 5—5— ——- 5——|
B|———6—6————6——|———5—5————5——|
G|———8—8————8——|———5—5————5——|
D|———7—7————7——|———7—7————7——|
A|———8—8————8——|———7—7————7——|
E|——————————-|———5—5————5——|

C G C
e|0—— 0—— 3—— 3——|0—— —-0— —-0— 0——|
B|1——-1——-0——-0——|1————1——-1—1——|
G|0——-0——-0——-0——|0————0——-0—0——|
D|2——-2——-0——-0——|2————2——-2—2——|
A|3——-3——-2——-2——|3————3——-3—3——|
E|—————-3——-3——|——————————-|
from me to you
e|——- ——- ——- ——-|——- ——- ——- ——-|
B|———8—8————8——|-8——————————|
G|———9—9————10——|10——————————|
D|——-10—10————9——|-9——————————|
A|——-10—10————10——|10——————————|
E|———8—8——————|-8——————————|

Am Ab
e|0—— —-0— —-0— 0——|4—— —-4— —-4— 4——|
B|1————1——-1—1——|4————4——-4—4——|
G|2————2——-2—2——|5————5——-5—5——|
D|2————2——-2—2——|6————6——-6—6——|
A|0————0——-0—0——|6————6——-6—6——|
E|——————————-|4————4——-4—4——|
to you to
e|5—— ——- ——- ——-|4—— ——- ——- ——-|
B|5——————————|4——————————|
G|5——————————|5——————————|
D|7——————————|6——————————|
A|7——————————|6——————————|
E|5——————————|4——————————|
(.
C Am
e|0—— 0—— 0—— 0——|0—— ——- ——- ——-|
B|1——-1——-1——-1——|1——————————|
G|0——-0——-0——-0——|2——————————|
D|2——-2——-2——-2——|2——————————|
A|3——-3——-3——-3——|0——————————|
E|—————-3——-3——|——————————-|
you
e|——- ——- ——- ——-|5—— ——- ——- ——-|
B|-8——————————|5——————————|
G|-9——————————|5——————————|
D|10——————————|7——————————|
A|10——————————|7——————————|
E|-8——————————|5——————————|

Мы собрали все известные песни исполнителя Beatles, аккорды песни Beatles — From Me To You текст песни и разбор.
Оцените статью
Добавить комментарий