Аккорды песни Queen — Brighton Rock (tab)

Queen — Brighton Rock (tab) аккорды

9"
|———————|
|———————|
|-16——————|
|-16——————|
|-16——————|
|-14-x-x-x-x-x-x…—|

14"
|————————————-|————————————-|
|————————————-|————————————-|
|—17—-17—x-17—x-17—-17—-17—|-x-17—-17—x-17—x-17—x-17—x-17—|
|—17—-17—x-17—x-17—-17—-17—|-x-17—-17—x-17—x-17—x-17—x-17—|
|—17—-17—x-17—x-17—-17—-17—|-x-17—-17—x-17—x-17—x-17—x-17—|
|—15—-15—x-15—x-15—-15—-15—|-x-15—-15—x-15—x-15—x-15—x-15—|

|—————————————————————————|
|—————————————————————————|
|-x-17—x-17—x-17—x-17—x-17—x-17————17—————————|
|-x-17—x-17—x-17—x-17—x-17—x-17————17—————————|
|-x-17—x-17—x-17—x-17—x-17—x-17————17—————————|
|-x-15—x-15—x-15—x-15—x-15—x-15-x-x-…-x-15-x-……..slide down to 1-|

|—————————————-|
|——————9————11—9-11—|
|—————-10————11—9-11—|
|——11-11-11—11—x-x-11—11—9-11—|
|-x-x-11-11-11—11—x-x—9—-9—9—9—|
|sl.up-9—9—9—-9—x-x—————-|

|————————————|
|——————9—9-11-11-9-11—|
|——————10—9-11-11-9-11—|
|-11-9————11—9-11-11-9-11—|
|—9-9-11-11-11—11—9—9—9-9—9—|
|—9-9—9—9—9—-9——————|

|——————————————|
|——————9—-9-11-11-x-11-11-11-|
|—————-10—-9-11-11-x-11-11-11-|
|-x-x————11—-9-11-11-x-11-11-11-|
|-x-x-11-11-11—11—-9—9—9-x—9—9—9-|
|-x-x—9—9—9—-9————————|

B E B E B E F#
B E B E B E F#

|————————————|
|————————————|
|———9—6—6——-6-4-9-/-|
|——-7-9—6—6—6—6-4-9-/-|
|——-7-7—6—4—3——2-7-/-|
|-5——-0———————0—-|

C# F# C# F#
B E B E B E F#
B E B E B E F#

|—————————————|
|——————-7b9—7b9————|
|———9—-96————6-4—9—|
|———9——————-6-4—9—|
|———7——————-4-2—7—|
|-5——-0————————-0—|

|———-0——————2—2—0———-2—-2-|
|———-0——2——2—0—2—2—0——5—-2—-2-|
|-6—6-4—1——2——2—1—2—2—1——6—-3—-3-|
|-6—6-4—2——2——2—2—2—2—2——6—-4—-4-|
|-4—4-2—2——0————0—2—2——4—-4——|
|———-0———————0—0———-2——|

|—————————-|———————-|——|
|—4—4—4—4—4—4—4—4—2-|—2—2—2—2—2—2-0—|——|
|—4—4—4—4—4—4—4—4—2-|—2—2—2—2—2—2-1—|—0/—|
|—4—4—4—4—4—4—4—4—2-|—2—2—2—2—2—2-2—|—/0—|
|—2—2—2—2—2—2—2—2—0-|—0—0—0—0—0—0-2—|——|
|—————————-|——————-0—|——|

|——————————|
|—2—2—2—2—2—2—2—2-3—-|
|—2—2—2—2—2—2—2—2-4—-|
|—2—2—2—2—2—2—2—2-5—-|
|—0—0—0—0—0—0—0—0-5—-|
|————————-3—-|

|——————————————————-|
|——————————————3-0—2—0—|
|-2b4-r2p0h2p0h2p0——————0-2—2-1—2—1—|
|——————2p0—————0-2—2-2—2—2—|
|———————2p0————0-0—0-2—0—2—|
|————————3b-3b—-0———-0—0—0—|

|———12—————————————————-|
|-15b17——15-1211-15b17r15p12—-12——————-12b—|
|———————————15—-15-14-12-14-12—-12b—|
|——————————————————14——-|
|—————————————————————|
|—————————————————————|

|———————————————————————|
|———————————————————————|
|———-12b—12———————————-7—7—————|
|-14-12—-12b—12—————————6——5—5—————|
|——-14———14—13—12—11—12———7——7—7—————|
|—————————————000—0—-0——————-|

|——-12—————————————————|
|-15b17—-15-12-15b17—15-12—-12——————-12b—|
|——————————15—-15-14-12-14-12—-12b—|
|—————————————————14——-|
|————————————————————|
|————————————————————|

|——————————————————————————|
|————————————8—10-8—8——15—15b17——3———|
|———-12b————————9—10-8—9——14—14b14——4———|
|-14-12—-12b———————-10———10——————5-5———|
|——-14——14—13—12—10——-10———10———————5———|
|——————————12—8———8———————0———|

|————————————————————-|
|————————————————————-|
|-2b4—4r2—0h2p0——————————7—7—-74—|
|——————2-0———————5-7-7—7—-74—|
|———————-2-1-0—————5-7-7—7—-74—|
|—————————-3-0—-0—0—5-5-5—5———-|

|———————————————————-|
|———————————————————-|
|———————————————————-|
|———————————————————-|
|-7-7-7-x-5-5-5-x—4-4-4-4-3-3-3-3-2-2-2-2-1-1-1-1-0-0-0-0-|
|———————————————————-|

echo on
>
|———|———————-|——|—————————|
|———|—2—2—2—2—2—2-0—|——|—2—2—2—2—2—2—2—2-3-|
|———|—2—2—2—2—2—2-1—|—0/—|—2—2—2—2—2—2—2—2-4-|
|———|—2—2—2—2—2—2-2—|—/0—|—2—2—2—2—2—2—2—2-5-|
|-3——-|—0—0—0—0—0—0-2—|——|—0—0—0—0—0—0—0—0-5-|
|—-000—|——————-0—|——|————————-3-|

E-|-0—trem down to F# — release -|

|———-|———|———|———|———|
|———-|———|———|———|———|
|———-|———|———|———|———|
|———-|———|———|———|———|
|———-|———|———|———|———|
|-h2-2-2-2-|-2-2-2-2-|-2-2-2-2-|-2-2-2-2-|-2-2-2-2-|

|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|————2————-2————-2————-2————-|
|-4——2-4—2—4——-2——4——-2——4——-2——4——-|
|——————————————————————-|
|—2-2———2—2-2-2—2-2—2-2-2—2-2—2-2-2—2-2—2-2-2-|

|———|———|————|———|
|———|———|————|———|
|———|———|-5r4-2——|———|
|———|———|——-4—|-2—2-4-|
|———|———|———4-|—4——|
|-2-2-2-2-|-2-2-222-|————|———|

|———|———|————-|———|
|———|———|-5p2p0——-|———|
|———|———|——-2b3—|———|
|———|———|————4-|———|
|———|———|————-|———|
|-2-2-2-2-|-2-2-222-|————-|———|

|———|———|————-|————|
|———|———|-5p2p0——-|————|
|———|———|——-2b3—|————|
|———|———|————4-|-4p2—2-4-|
|———|———|————-|——4——|
|22-222—|———|————-|————|

|———|————————————|
|———|————————————|
|———|-4p2—2—————————|
|———|——4—4p2———4—4———|
|———|————-4-3-2-0—————|
|-2——-|————————2—2——-|

|—————|————|————|————|
|-10p9———|-5p4——-|-1p0——-|————|
|——11—11—|—-6—6—|—-2—2—|-4p2——-|
|—————|————|————|—-4—4—|
|—————|————|————|————|
|—————|————|————|————|

|————|————|———|———|
|————|————|———|———|
|————|————|———|-4—4—|
|-4p2——-|————|———|———|
|—-4—4—|-4p2——-|———|———|
|————|—-4—5—|-5-4-2-2-|———|

|———|———|——-2-|-4-5-4-2-|———|——————|
|———|———|—2-5—|———|-5-2——|——————|
|———|——1-2-|-4——-|———|——5-4-|-2b3—————|
|———|-2-4——|———|———|———|——4-2———-|
|-4-0-2-4-|———|———|———|———|———-4-3-2-0-|
|———|———|———|———|———|——————|

|———|———|————————————-4——5——|
|———|———|————-2——4——5——7——————|
|———|———|-2——4——————————————|
|———|———|———————4-4—4-4—4-4—4-4—4-4-|
|———|———|————————————————-|
|-2-2-2-2-|-22222-2-|—2-2—2-2—2-2——————————-|

|-4————————————————————-|
|——-7——5——4——2————————————-|
|——————————-4——-2——1——————|
|—4-4—4-4—4-4—4-4———4!——1-4——-4——2——|
|—————————————————————|
|————————————————-2—2-2—2-2-|

|——————————————|
|——————————————|
|——————————————|
|————————-4—4-4-4-4-4-4-|
|-4——2——————4—4-4-4-4-4-4-|
|—2-2—2-2-5-0-0-4-0-0-2—2-2-2-2-2-2-|

|—————|————|————|———|———|———|
|—————|————|————|-2——-|———|———|
|—————|————|-4p2——-|—4-2-0-|———|———|
|-2——2——-|-4p2——-|——4-2-0-|———|-4-2——|———|
|———4-2-0-|——4-2-0-|————|———|——4-2-|-4-2-0—|
|—————|————|————|———|———|——-3-|

fade in fade out volume control
|————2——————2—————|
|————3——————3—————|
|————2——————2—————|
|-4———0———4———0———4——|
|-4———0———4———0———4——|
|-2——————2——————2——|

5`45"
f.i.
|——-7——————-|———|———|———|———|———|
|——-10——10———-|———|———|———|———|———|
|——-7————7——-|———|———|———|———|———|
|——-7—————7—-|-2——|-2——|-2——|-2——|-2——|
|——-7——————-|———|———|———|———|———|
|-0————————-|——0—|——0—|——0—|——0—|——0—|

|———|-0——|-0——|-0——|——-|——-|
|——-0-|——0—|——0—|——0—|——-|——-|
|———|———|———|———|——-|——-|
|-2——-|———|———|———|——-|——-|
|———|———|———|———|——-|——-|
|——0—|———|———|———|——-|——-|

|———|——|-7———|———|———|———-|———|———|
|———|——|——-10-|-8—7—|———|———-|———|———|
|———|——|———-|———|-9—7—|———-|——9—|-7——-|
|———|-7—-|———-|———|———|-9-7——|———|——7-9-|
|——7—|——|———-|———|———|——10-9-|-7——|———|
|-0!——|——|———-|———|———|———-|———|———|

|———|——|-7———|———|———|———-|———|——|
|———|——|——-10-|-8—7—|———|———-|———|——|
|-7—9—|-9—-|———-|———|———|———-|———|-7—-|
|—9—-|——|———-|———|——7—|-9-7——|——7—|——|
|———|——|———-|———|———|——10-9-|-7——|——|
|———|——|———-|———|———|———-|———|——|

|———|——|———-|———|——-10/12-|-12—|-12-14-15-14-12—-|
|———|——|———-|——7-8-|-10-12——-|——|—————-15-|
|-7——-|——|———-|-7-9——|————-|——|——————-|
|—9-7—|——|——7-9-|———|————-|——|——————-|
|——10-|-7—|-7-10——|———|————-|——|——————-|
|———|——|———-|———|————-|——|——————-|

|———-|———-|————|————|———|———|
|-12——-|———-|————|————|———|———|
|——14—|-12—11—|————|————|———|———|
|———-|———-|-14—12-14-|————|———|———|
|———-|———-|————|-14—12-14-|-10—9—|-7—5—|
|———-|———-|————|————|———|———|

|—-|———|———-|——|———|———-|————|-12—12—|
|—-|———|———-|——|———|———-|——-12—|———-|
|—-|———|———-|——|-9—9—|-9/11-13—|-13/14——|———-|
|—-|———|——-9—|-9—-|———|———-|————|———-|
|-7—|-7/9-11—|-11-12—-|——|———|———-|————|———-|
|—-|———|———-|——|———|———-|————|———-|

|-16—r1412—|————|————|————|——————-|
|————|-17—1614—|-14—12—-|————|——————-|
|————|————|——-14—|-14—1311—|—-9—8—6—4—2—|
|————|————|————|————|——————-|
|————|————|————|————|——————-|
|————|————|————|————|——————-|

|—————————|———|——|——|——|——|
|—————————|———|——|——|——|——|
|-x————————-|———|—0/—|—0/—|—0/—|—0/—|
|—-x—x—x—————-|———|—/0—|—/0—|—/0—|—/0—|
|————-x—2—0——-|———|——|——|——|——|
|———————-3—2-|-0-0-0-0-|——|——|——|——|

|———————|———|———|————————————|
|———————|———|———|————————————|
|———————|———|———|————————————|
|————-5——-|———|———|————-5————-5——-|
|———5-7—7——|———|———|———5-7—7-7-7-7-7-7—7-7-7-|
|-0-3-5-7———0-0-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-003-5-7—————————|

|————————————————————|
|————————————————————|
|—————5———————————————|
|—5——5——5——5————12—-12-14-14-14-14-14-14-|
|-7—7-7—7-7—7-7—7-7-12/14—-14———————-|
|————————————————————|

|—————-|——|——|—————-|——|——|—————|
|—————-|——|——|—————-|——|——|—————|
|-12————-|—0/—|—0/—|-12-13———-|—0/—|—0/—|-12————|
|—-14-12—14—|—/0—|—/0—|——-12—14—|—/0—|—/0—|——14—12—|
|—————-|——|——|—————-|——|——|—————|
|—————-|——|——|—————-|——|——|—————|

|————————————————12-14-15-14-12—-12———-|
|——————————————12-15—————-15—-15-12—-|
|-12————12——————12-14———————————-14-|
|—-14-12—14——12-14-12-14-12-14——————————————|
|——————————————————————————|
|——————————————————————————|

|—————————————————————————-|
|—————————————————————————-|
|-12-14-12-11-12-11———————————————————-|
|——————-14-12-14-12———————————————-|
|——————————-14-12—————————————-|
|————————————-15-14-15-14-12-10-12-10-10-12-12-10-10-|

|————————————————————————-|
|———————9——-9——-9——-9——-9——-9——-9—|
|————-9——-9——-9——-9——-9——-9——-9——-9—|
|——9——-9——-9——-9——-9——-9——-9——-9——-9—|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7——-7——-7——-7—|
|————————————————————————-|

|————————————-|————————————|
|-9————————————|———————————9—|
|-9——-7——-7——-7——-7—|—————————-9——|
|-9——-7——-7——-7——-7—|——————6——9———-|
|-7——-7——-7——-7——-7—|————-7——9/11————|
|———5——-5——-5——-5—|-0—0—7————————-|

|—————14b16—14-12———————————————-|
|-12—15b17——————-14-12—————————————|
|—————————————14-13—11-9————————|
|——————————————————11-9—————-|
|————————————————————12-11—9-7—|
|————————————————————————-|

|————-|————————————————————-|
|————-|—————————————————-12-12—-|
|———4—|———————————————12————12-|
|———5—|———————5—5-5/9-9-9-12-12-12—-12-12———|
|———5—|—————5-5-5—5————————————-|
|-9-7—5-3—|-3-3-3-3/7-7-7————————————————|

|——————-12——————————————————-|
|-15-12-15-12-15-15—-15-13-12———————————————-|
|——————————-14-12—-12———————————-|
|————————————-14—-14-12—————————-|
|————————————————-15-14-15-14-12—-12——-|
|—————————————————————-15—-15-12-|

|————————————-|—————————————|
|————————————-|—————————————|
|————————————-|————-4—4—4—4—4—4—-|
|————————————-|———5—5—5—5—5—5—5—-|
|————————————-|-5—5—5—5—5—5—5—5—5—-|
|-15-12-10-12-10-8-10-8-7-8-7-5-7-5-3-|-3—3—3—3—3—3—3—3—3—-|

|-17b18—18r17p15—————|-17b18—rp15————|——|
|——————17—17p15—-|————-17—p15—-|——|
|—————————17—|———————17—|—0/—|
|——————————-|————————|—/0—|
|——————————-|————————|——|
|——————————-|————————|——|

|———————————————————————-|
|———————————————————————-|
|-15—14-12—10——————————————————|
|——————12—10-8—7-5——————————-3——|
|————————————8-6—5-3——————-3——|
|————————————————6-5—3-1—3—1——|

|——————||——————||————————————-|
|——————||——————||————————————-|
|——————||——————||————————————-|
|———9——7-||———9——7-||———9——7————-9—9-7-|
|——————||——————||——————7h9-7—————|
|-x-7—7——7—||-7-7—7——7—||-5-7—7——7———7—7———|

|—————————————————————|
|-10b12—10b12—————————————10b12—10-|
|—————————————————————|
|—————-9—9-7—7—————-9——————-|
|—————————-7h9-9——————————|
|————————————-7—7——7-7————-|

|———————————————————————|
|———————————————————————|
|-11—11-9—9-7—7————————————————|
|———————9—9-7—7————————————|
|———————————9—9-7—7————————|
|———————————————10—10-9—9-7—7-5—|

|———————————————————|
|———————————————————|
|———————————————————|
|———9——7—7————-9——7———7——|
|———————7h9-9——————-7h9———|
|-5-7—7——7————-7—7——7——7———7—|

|————|———|————————5—5—5—5—5—5—5—5—|
|————|———|———7——-7——-5-7-5—5-7-5—5-7-5—5-7-5—|
|————|—0/—|———7——-7——-6-7-6—6-7-6—6-7-6—6-7-6—|
|—9——7—|—/0—|—9—-7——-7——-7-7-7—7-7-7—7-7-7—7-7-7—|
|—9——7—|———|—9—-7——-7——-7-7-7—7-7-7—7-7-7—7-7-7—|
|-7——7—-|10 times|-7——5——-5——-5-5-5—5-5-5—5-5-5—5-5-5—|

|-5————————————————————|
|-5————————————————————|
|-6——————-7-7—————————————|
|-7——-9——-7—7-7————————-9—9-7—9—|
|-7——-7——-5——————-7————————|
|-5———————-/7-7-7-7-7-7——7-7-7-7—————|

|——————————————————-10p7————|
|———————————10p7————————10-7——|
|———9—9-7———————9-7—————————9—|
|————8——————————-9—————————|
|———————————————————————-|
|-7-7—7————7—7-7—7—————-7-7—7—————-|

|——————————————————————-|
|———————————————-10p7—-7————|
|———9p7—7————————————10——9p7—7—|
|————-9——9——7————————————9—-|
|———————9-9——9p7————————————|
|-0-7—7————————-7-7—7-10————————|

|———————|———————————————————|
|———————|———————————————————|
|———————|———————————————————|
|-9p7—7————|———————————————————|
|——9——9p7——|———————————6-6-6-6-6-7-9-9-9-9-9-9|
|—————10-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7————————|

|———————————————————————|
|———————————————————————|
|—————————————————16-16-16-16-16-16-|
|-9-9-9-9-9-9-9/13-13-13-13-13-13-16-16-16-16-16-16——————-|
|———————————————————————|
|———————————————————————|

with the same finger
|——————-14-14-14-14-14—16b18_________let ring__________________|
|-16-16-16-16-16-16——————(16b17)—x-x-x-x-x-x-x-x……slowing down
|—————————————————————————-|
|—————————————————————————-|
|—————————————————————————-|
|—————————————————————————-|

|———18b19—r1816————-14————-12————-10————|
|————————17————-15————-13————-11——|
|-16—16———————-16————-14————-12————-10-|
|——————————————————————————|
|——————————————————————————|
|——————————————————————————|

|-8————-8————8————6————————————-|
|——10————8————8————8—6——————————|
|———-10————9————8————-8—7————————|
|——————————————————-10—8——————|
|—————————————————————10—8———-|
|———————————————————————11—10—|

|——|————-|——-|———||
|——|————-|——-|-6——-||
|——|————-|—0/—|-7——-||
|——|-10-10-10-10-|—/0—|-8——-||
|——|-10-10-10-10-|——-|-8——-||
|-8—6-|—8—8—8—8-|4 times|-6——-||

|—————|—8———|——-|
|—8—8—6—6-|—8—10—8-|——-|
|—9—9—7—7-|—9—10—9-|—0/—|
|-10—10—8—8-|-10—10-10-|—/0—|
|-10—10—8—8-|————|——-|
|—8—8—6—6-|————|3 times|

|——————————————————————————|
|————————————————-12/13-13—15/17-17—/20—20-|
|——————————————12—12——————————|
|—————————9—10—12—14—————————————|
|——————10—10——————————————————|
|-3/7-8—10/12-12————————————————————-|

|-19b20-20—|-|——-|-3——|——-|—|
|————|-|—-5—|-3—5—|——-|—|
|————|-|-4—5—|-4—5—|—0/—|—|
|————|-|——-|-5—5—|—/0—|—|
|————|-|——-|———|——-|—|
|————|-|——-|———|3 times|—|

11`02"
|——————————————-|——————————|
|——————————————-|——————————|
|————————————-777999|-12-12-12-12/14-14-14-12b—-|
|—————————-555777999——|-12-12-12-12/14-14-14——14-|
|———————-555777—————|——————————|
|-000000…000333555777———————|——————————|
echo off
<
|————————————————————-|——-|——|
|————14-12—-14———14———12-12—-14-12-12—-|-15—-|——||
|-14-12b—-14-12—-14-12b—-14-12b—-12-12-14-14-12-12-14-|-14b16-|—0/—||
|———14——-14———14———14——-14———-14-|——-|—/0—|
|————————————————————-|——-|——|
|————————————————————-|——-|7 times

C# F# C# C# C# F# C# F#
B E B E B E F#
B E B E B E F#

|———-|———————————————-12—12——-|
|———-|———————————————-12—12—12-|
|———-|———————————————————12-|
|———-|—7——9-9-7—7-9-9-9-7—7-9-9-9-7——9——————|
|———-|—7——9-9-7—7-9-9-9-7—7-9-9-9-7——9——————|
|-5—-7—|-7—-7-7-7-7—7-7-7-7-7—7-7-7-7-7—7——————-|

|——————————————|
|———————————2———|
|—-0——0———————2———|
|-0—-0h2—2p0——(0)———2———|
|—————-2-0h2—2-0——0———|
|—————————-3-0——3b—|

|————————————|——————————|
|—————————2———|——————————|
|——0———————2———|——-0———————|
|-2——2p0——————2———|-(0)h2—2p0——————|
|————2-2-0—2-0——0———|—————0-2—2-0——|
|——————3——3-0——3b—|————————-3-0-|

|—————————————|
|———————————3——|
|-2b3rp0————————-4——|
|———2-0———————5——|
|————2-1-0—————5——|
|——————3-0-0-0-0-0-0-0——|

The echo:
middle > left echo > right echo
0.80…0.85 sec

! : very strange!

trancribed by PINTER Denes
july 3,5,6,7,12 1995
corr: 22 aug

Мы собрали все известные песни исполнителя Queen, аккорды песни Queen — Brighton Rock (tab) текст песни и разбор.
Оцените статью
Добавить комментарий